• V košíku nemáte žiadne produkty

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú obchodné vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.montoy.sk (ďalej len „e-shop“), kde na jednej strane je predávajúci MonToy s.r.o., Komenského 651/39, 020 01 Púchov, IČO: 51108127 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a na strane druhej kupujúci (ďalej len „kupujúci“)

VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

Kupujúcim sa rozumie v e-shope zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mail, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu a cena tohto tovaru, ktorý je spracovaný systémom e-shopu.

2. Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, z ktorých hlavné sú obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

Tovar je možné objednať pomocou elektronického formulára na stránkach www.montoy.sk alebo e-mailom na info@montoy.sk.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
- v prípade, že kupujúci si už v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
- v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať nasledovné podmienky:

- kontaktovať nás e-mailom na info@montoy.sk so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy a e-mail musí obsahovať číslo objednávky, meno a priezvisko, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu MonToy s.r.o., Komenského 651/39, 020 01 Púchov, a to za nasledujúcich podmienok:

- tovar musí byť zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy (odporúčame použiť pôvodný obal, v ktorom bol tovar doručený)

- tovar nesmie byť použitý

- tovar musí byť nepoškodený

- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

- spolu s tovarom musí byť zaslaná aj faktúra

Tovar odporúčame poslať doporučene a poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú prevzaté.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar a poštovné za doručenie od predávajúceho ku kupujúcemu (len v prípade, že sa vracia všetok tovar, nie len niektorá položka) zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Cenové podmienky

Cena výrobkov sú zmluvné a v e-shope vždy platné a aktuálne. Ceny sú konečné vrátane DPH a všetkých iných poplatkov okrem poplatkov za dopravu.

E-shop poskytuje zľavy nasledovnými formami:

- kupónom, táto zľava je po zadaní kódu priamo odpočítaná z objednávky. Kupóny sú buď jednorazové alebo opakovateľné a časovo obmedzené.

- akciou, táto zľava je priamo uvedená v e-shope ako akciová cena produktu.

- individuálne, tieto zľavy si vyhradzuje predávajúci udeliť pri spracovaní objednávky individuálne buď na produkt alebo na zákazníka. O týchto zľavách predávajúci informuje kupujúceho formou facebook stránky alebo formou e-mailu. Jedná sa o zľavy existujúcim klientom alebo skupinám.

Zľavy v e-shope je možné bez kontaktovania predávajúceho kombinovať len medzi kupónom a akciou. Individuálne zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami bez informovania predávajúceho mailom na info@montoy.sk. V prípade objednania tovaru s individuálnou zľavou a uplatnením kupónu zároveň platí pre kupujúceho vyššia zo zliav, reps. po individuálnej dohode s predávajúcim.

6. Poštovné a iné poplatky

Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách a to nasledovne:

Poštovné SR:

platba vopred na účet a doručenie Slovenskou poštou: 4,00 € do hodnoty tovaru 79,99 €, od hodnoty tovaru 80,00 € a viac poštovné neúčtujeme

platba na dobierku a doručenie Slovenskou poštou: 5,20 € do hodnoty tovaru 79,99 €, od hodnoty tovaru 80,00 € a viac 1,20 €

platba vopred na účet a doručenie DPD kuriérom: 4,00 € do hodnoty tovaru 79,99 €, od hodnoty tovaru 80,00 € a viac poštovné neúčtujeme

platba na dobierku a doručenie DPD kuriérom: 5,20 € do hodnoty tovaru 79,99 €, od hodnoty tovaru 80,00 € a viac 1,20 €

Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

Poštovné ČR:

platba vopred na účet a doručenie Českou poštou: 12,00 €

platba na dobierku a doručenie Českou poštou: 13,20 €

platba vopred na účet a doručenie PPL zásielkovou službou: 12,00 €

platba na dobierku a doručenie PPL zásielkovou službou: 13,20 €

Poštovné ostatné krajiny:

Cenu poštovného do zahraničia účtujeme podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov portálu www.postabezhranic.sk .

Do zahraničia na dobierku neposielame.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

Tovar je možné uhradiť nasledovne:

- jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie predávajúceho uvedené v mailovej notifikácií

- uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo u kuriéra

- platobnou kartou

Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri tovare skladom do 48 hodín po potvrdení objednávky na dobierku. Pri platbe vopred do 48 hodín po pripísaní platby na účet.

Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík na poštu alebo kuriérom na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka vždy obsahuje faktúru.

Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

9. Záručné podmienky

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.montoy.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis - protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ e-shopu. V prípade reklamácie nás prosím vopred kontaktujte mailom na info@montoy.sk alebo telefonicky +421 902 185 393. Reklamovaný tovar až po dohode s nami zasielajte na adresu MonToy s.r.o., Komenského 651/39, 020 01 Púchov. Odporúčame tovar zaslať doporučenou zásielkou. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. Balík musí obsahovať reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho v minimálnom rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Náklady na prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Vrátenie je možné rovnakým spôsobom ako bola platba uhradená, t.j. v hotovosti, bankovým prevodom alebo na kartu. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.montoy.sk

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.montoy.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tieto VOP sú platné od 25.11.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.