• V košíku nemáte žiadne produkty

Ako uskladniť hračky v detskej izbe s ohľadom na podporu potenciálu a správnych návykov dieťaťa?

Ako uskladniť hračky v detskej izbe s ohľadom na podporu potenciálu a správnych návykov dieťaťa?


Milí naši,

pokiaľ aj vy riešite ako uskladniť hračky prehľadne, s víziou udržania poriadku v detskej izbe, s ohľadom na podporu rozvoja potenciálu či správnych návykov dieťaťa, možno vám pomôžu naše tipy ako sme túto tému zvládli my u nás doma.

Hovorí sa, že obuvníkove deti chodia bosé. :) A už to pomaličky začalo platiť aj o nás. :) Ale prišiel rad aj na naše deti a vyrobili sme pre ne domčeky na hračky. Sú výsledkom viac ako mesačnej práce v každej voľnej chvíli. Úprimne, miestami som neverila, že ich výroba má koniec a že to dáme. Podarilo sa. Konečne majú aj u nás hračky svoje miesto a tvoria funkčný systém.

Mária Montessori nazvala prostredie, v ktorom sa dieťa hrá a pohybuje “pripraveným prostredím”. Toto prostredie ho má motivovať a podnecovať k učeniu, k sústredenej činnosti a ponúkať mu pocit nezávislosti či slobody v rohodovaní sa, po ktorej pomôcke samostatne siahne. Môžeme ho nazvať aj organizovaným priestorom, do ktorého deťom pripravíme, až doslova podsuenieme hračky či pomôcky zodpovedajúce potrebám dieťaťa.

Potreby dieťaťa vychádzajú z tzv. “senzitívnych období”. Sú to špeciálne okamihy v období vývoja dieťaťa, kedy je jeho životná sila zameraná na osvojenie si určitej schopnosti. K tomu, aby sme vedeli, na čo má naše dieťa aktuálne senzitívne obdobie, stačí ho počúvať a pozorovať o čo prejavuje záujem. Cez správnu hračku ponúknutú v správnom období zažíva dieťa pri hre pocit úspechu a buduje si tým dôveru vo svoje vlastné schopnosti.

Hľadajme odpovede na všetko priamo u svojich detí. Nikto ich nepozná lepšie ako my sami. To, že ich dokážeme počúvať sa nám vráti okrem vzájomne dobrých vzťahov aj v podobe rozvinutého potenciálu detí.


Pri navrhovaní domčekov sme sa inšpirovali (nielen) viacerými princípmi Márie Montessori:

1. Kľúčová bola pre nás podpora dieťaťa v samostatnosti a nezávislosti. Všetky zásuvky aj poličky na vrchole domčekov sú prispôsobené deťom, ich vzrastu a pohybovým schopnostiam, tak aby si pomôcky mohli vziať z miesta a zase ich vrátiť na rovnaké miesto samé. Veď skúste si spomenúť, kedy vidíte v očiach svojich detí úprimnú radosť. Keď sa im podarí urobiť niečo samostatne a bez vašej pomoci. V tomto prípade bezpečne a bez našej pomoci vybrať si hračku.

2. Zásuvky sa dajú ľahko vysunúť a otvor na uchytenie je príjemný na vytiahnutie aj malými detskými prštekmi.

3. Väčšina hračiek je uložených vo vnútri zásuviek, a tým sa nám podarilo v detskej izbe vytvoriť obraz príjemného, jednoduchého, čistého a pritom hravého prostredia. “Vonkajší poriadok” je pre dieťa dôležitým predpokladom k nájdeniu “vnútorného poriadku”.

4. Montessori pomôcky či nábytok majú do činnosti zapájať zmysly dieťaťa. Ich typickou črtou má byť, že sú čisté a kvalitne remeselne spracované, vyrobené z prírodných materiálov so zameraním na drevo. Práve takéto spojenie pôsobí na deti príťažlivo. My sme pri výrobe domčekov použili dubové masívne drevo a zapojili sme aj trochu farieb, aby sme podporili v celkovom dojme hravosť.

5. V Montessori prístupe má každá pomôcka svoje pevné miesto. Ak dieťa ukončí hru s pomôckou, má ju vrátiť na svoje pôvodné miesto, pričom sa učí poriadku. K vytvoreniu systému, ktorý má pomôcť udržať izbu v poriadku a tiež podporiť u detí lepšiu orientáciu v hračkách či podporiť návyk, že všetko má svoje miesto, nám pomohlo rozdelenie hračiek (materiálu) podľa oblastí rozvoja dieťaťa do niekoľkých kategórií:

  • Materiál pre cvičenie praktického života - tento materiál nemáme u nás doma umiestnený nikde špeciálne. Napríklad pri spoločnom varení či pečení využívajú naše deti reálne náradie ako my. Vedia, kde ho nájdu priamo v kuchynskej linke. Keď chcú variť v čase, keď sa im nevieme venovať, tak im dovolíme robiť niečo, čo zvládnu samostatne alebo len s našou drobnou asistenciou.
  • Zmyslový materiál
  • Materiál na písanie a čítanie
  • Matematiku
  • Kozmickú výchovu - materiál pre kozmickú výchovu sme úplne oddelili. Téma vesmíru je u nás veľmi obľúbená. Množstvo hračiek si vyžiadalo vlastné priestory.

Takéto rozdelenie hračiek (materiálu) na kategórie podľa Márie Montessori sme doplnili o vlastné zásuvky so štandardnými témami, ktoré bavia asi všetky deti. V našich domčekoch tak nájdete aj zásuvku pre autíčka, vláčikové a autíčkové dráhy, u nás veľmi obľúbené kocky, lego či puzzle, ale aj biológiu, geografiu či hudbu, umenie a kreatívne potreby. Nesmú chýbať ani zásuvky pre bábiky, plyšákov alebo postavičky a stajne zvierat.

6. Hračky v otvorených poličkách na vrcholoch domčekov pravidelne obmieňame, podľa toho, čo deti aktuálne najviac zaujíma. Majú ich tu stále na očiach, pripravené k hre.

Otvorené poličky využívame aj na výstavky detských výtvorov z kociek alebo skladačiek, na tvorbu ktorých sú deti hrdé a chcú si ich nejaký čas ponechať. Doteraz sme výtvory nechávali na parapetách alebo miestach, kde skôr zavadzali pri ďalšom fungovaní alebo upratovaní. Veľakrát sa tak zničili a končilo to detským plačom. Dnes majú čestné mieto :)


Ďakujeme!

Ďakujeme za zhliadnutie našich inšpirácií, prípadne za to, ak sa s nami rozhodnete podeliť prostredníctvom nášho e-mailu info@montoy.sk / info@montoy.cz / facebooku alebo instagramu o pohľady na skladovanie hračiek u vás doma.

Majte krásne dni plné lásky a radosti zo vzájomnej prítomnosti so svojimi rodinami.

Tím MonToy

www.montoy.sk , www.montoy.cz

https://www.facebook.com/MonToyHracky

https://www.instagram.com/montoysk/