• V košíku nemáte žiadne produkty

​Dajme našim deťom vreckové a naučme ich šetriť...

​Dajme našim deťom vreckové a naučme ich šetriť...

Na vlastné peniaze má právo aj dieťa. S mesačným vreckovým by sa malo začať od prvého nástupu do školy, resp. od doby, keď dieťa prichádza vážnejšie do kontaktu s číslami a naučí sa počítať.

Viacerí odborníci sa zhodujú, že naučiť sa šetriť musíme už v ranom detstve. Veľa rodičov, však, nedáva svojim ratolestiam pravidelné vreckové. Peniažky im dajú, len ak o ne požiadajú alebo im radšej kúpia, čo potrebujú.

To, že deti dostanú vreckové im pomáha pochopiť hodnotu peňazí, naučí ich hospodáriť a rozvíjať vlastnú osobnosť tým, že získajú pocit samostatnosti, slobody a sebavedomie, ktoré sú tak veľmi dôležité pre harmonické vyváženie zložiek osobnosti v dospelosti.

Vreckové pre deti by malo byť vo výške základných osobných výdavkov dieťaťa, netreba to s ním preháňať. V osobných výdavkoch by nemali byť zahrnuté bežné potreby ako je strava, cestovné, školné, oblečenie, mobil a podobne.

Zhrnula som 7 zásad ako pracovať s dieťaťom a ako správne nastaviť vreckové:

  1. S vreckovým u detí začnite nejneskôr, keď začne dieťa chodiť do školy. S vekom by sa výška vreckového mala jemne zvyšovať. Školákom vo veku 6 – 8 rokov by malo vystačiť na mesiac aj 1 €, starším deťom 5 € a stredoškolákom 10 € na mesiac. Závisí to všetko, ale od finančnej situácie v rodine.
  2. Urobte dohodu a stanovte si presné pravidlá záväzné pre obidve strany. Je potrebné jasne vedieť aké okolnosti dovoľujú vám ako rodičovi siahnuť dieťaťu na vreckové a naopak, kedy sa k nemu opäť vrátite. Ak dieťa dohodnutú sumu minie skôr, v žiadnom prípade nesmie dostať peniaze navyše, jedine, ak by súhlasilo, že mu to stiahnete z nasledujúceho vreckového.
  3. Dieťa nie je vhodné vychovávať tým, že mu vreckové nedáte, ak sa napríklad, správa nevhodne, patrí mu aj tak. Strácate inak jeho dôveru. A nesmieme ako rodičia zabúdať na to, že dieťa v žiadnom prípade nemotivujeme cez peniaze, aby sa lepšie učilo – učí sa pre seba. Rovnako nie sú peniaze vhodný prostriedok ani ako odmena za domáce práce. Nabudúce sa vám môže stať, že vám dieťa doma nepomôže, kým nezaplatíte.
  4. V úvode, pokiaľ sa dieťa naučí vôbec hospodáriť s peniazmi, je vhodné urobiť s ním dohodu, že chcete mať prehľad o tom, kde a akým spôsobom peniaze utráca. Nech vám o tom prinesie doklady. Budete mu tak môcť aj poradiť, čo podľa vás bola dobrá investícia a čo nie. Nezabúdajme, však, na to, že naše predstavy a predstavy detí sa môžu líšiť. Je úplne zrejmé, že pre nás môžu byť dôležité úplne iné veci ako pre deti. Berme, preto na to ohľad.
  5. Rozprávajte sa doma úplne otvorene o peniazoch. Dieťaťu to umožní ľahšie pochopiť hodnotu peňazí, plynutie výdavkov v domácnosti, plánovanie a, predovšetkým, význam a dôležitosť šetrenia.
  6. Stredoškolákom je vhodné založiť už aj ich účet, kde im budete mesačné vreckové posielať. Osvoja si tak prácu s účtom aj platobnou kartou. Rovnako si na tento účet môže odkladať peniaze zarobené na brigádach. Takéto otvorenie účtu nestojí veľa, resp. vôbec nič, pretože v drvivej väčšine prípadov poskytujú banky študentské účty zadarmo.
  7. Deti sa učia od nás všetko pozorovaním, napozorovať a prijať za svoje dokážu aj naše finančné návyky a vzťah k peniazom. Preto sa nie je čo čudovať, ak máte ako rodičia sklony k márnotratnosti, že ich preberie aj váš potomok.

Želám vám láskou a radosťou naplnené dni s vašimi drobcami! ...a veľa trpezlivosti pri budovaní správnych návykov a postojov k peniažkom.