• V košíku nemáte žiadne produkty

Existujú aj hračky, ktoré ohrozujú zdravie našich detí...

Napadlo vás niekedy, že roztomilá hračka, ktorú kupujete svojmu drobcovi, môže ohroziť jeho zdravie?


Pre každého rodiča by malo byť prioritou dieťa ako také so zreteľom na jeho zdravie, a to aj vtedy, keď zvažuje kúpu hračky.

Ja pri kúpe hračiek rozlišujem dve úrovne kvality. Výchovnú, vďaka ktorej sa dieťa hraním zároveň môže aj učiť a tiež kvalitu prevedenia. Rozmeniť kúsok na drobné chcem práve tú druhú.

Rodičia túžia neustále obdarovávať svoje deti a vytvárať mu tak pocit radosti a v tom lepšom prípade aj prostredie na rozvoj ich potenciálu. Mnoho z nich sa pri výbere hračiek pozerá skôr na cenu ako na kvalitu prevedenia. Pri rozhodovaní sa o kúpe hračky býva ako prvá položená otázka: „A cena?“ Dôvodom môže byť čokoľvek, je to individuálne. Sme ľudia s rôznymi životnými situáciami a príbehmi. Chápem, že v rodine môže byť neľahká finančná situácia, ale aj tu vidím priestor na kúpu kvalitného produktu.

Ako? Veľakrát počujem z úst rodičov, že po pár dňoch jeho dieťa hračka prestáva baviť a zvažujú kúpu novej. Hovorí sa: „Menej je niekedy viac!“ Nie nadarmo sa všetky porekadlá a príslovia tiahnu z generácie na generáciu. Sú to overené princípy, ktoré fungujú, a preto sú tu s nami už niekoľko generácií. Netreba veľa vymýšľať, stačí sa nimi riadiť.

A prečo by malo byť prevedenie hračiek pre našich najmenších tak dôležité?

Drvivá väčšina lacných hračiek je dnes z plastu a práve plasty sú tým, čo ohrozuje zdravie našich detí. Viacero plastových hračiek je určených pre deti už od tak nízkeho veku ako sú 3 mesiace, a práve v tomto veku sú s nimi v najužšom kontakte. Chytajú ich do rúk, tie potom dávajú do ústočiek, samotné hračky oblizujú, hryzú... Nebezpečné látky, ktoré môžu byť v plastových hračkách obsiahnuté sú ftaláty. Výrobca pritom nemá povinnosť upozorniť spotrebiteľa na obale o prípadnom výskyte škodlivých ftalátov.

Plastové hračky sú masovo rozšírené a nedá sa im vyhnúť a nechcem týmto povedať, že všetky sú zlé a škodlivé. Štatistika je, však, presná veda a čísla neklamú. Úsudok, či ich je veľa alebo to naopak nie je až také zlé, nechávam na vás...

Moje zistenia o tom ako to je so škodlivými hračkami na našom trhu a tiež v Európskej únii sú nasledovné:

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v SR za prvé 2 týždne mesiaca jún v tomto roku zistila 34 kusov zdraviu nebezpečných výrobkov. A to sú len tie, na ktoré SOI prišla. Je to určite len zlomok. Z toho 26 kusov bolo pôvodom z Číny a ďalších 6 z iných ázijských krajín typu India, Taiwan, a pod. Prečo o tom píšem? Pretože zo všetkých odvetví, kde prebiehajú kontroly - z 34 prípadov za 2 týždne je až 15 z nich v súvislosti s detskými potrebami alebo hračkami.

A čo sa dialo v priebehu mesiacov apríl – máj tohto roka v Európskej únii ako takej? Tak tu sa jednalo o 221 problémových výrobkov. Z toho hračiek bolo 68 ks a z toho 63 vyrobených v Číne. Z uvedeného počtu tvorili „iné“ detské potreby typu oblečenie, kočíky, postieľky 41 ks a z toho bolo 25 kusov opäť vyrobených v Číne.

Je pravda, že Čína je 1,3 mld. trh. Musíme, teda, očakávať, že tam bude aj najviac problémových výrobkov. Sme ich, však, ochotní akceptovať, tolerovať a podstupovať také obrovské riziko ako je zdravie našich detí?

Čísla, ktoré som zistila ma priviedli k vytvoreniu si osobného názoru, že (nielen) čínsky producenti plastových hračiek sa sústreďujú na masovú produkciu a úplne nerozumejú pojmu etika podnikania - chýba im koncept zodpovednosti voči spotrebiteľom, a teda aj deťom.

Týmto článkom chcem vás, širšiu verejnosť, teda aj ľudí, s ktorými nemám možnosť diskutovať o tejto problematike osobne, nabádať k sebareflexii a krátkemu zamysleniu sa či ten „Váš“ postoj ku kúpe hračiek je „správny“...