• V košíku nemáte žiadne produkty

TIPY AKO PRACOVAŤ S DEŤMI PRI SPOZNÁVANÍ FARIEB, NAPRÍKLAD, AJ S NAŠÍM KVIETKOM :)

TIPY AKO PRACOVAŤ S DEŤMI PRI SPOZNÁVANÍ FARIEB, NAPRÍKLAD, AJ S NAŠÍM KVIETKOM :)

Skôr ako začne dieťa priraďovať farbám názvy, učí sa farby rozlišovať okom. Precvičuje sa to párovaním farieb. Ak nadobudne dieťa dostatočnú prax v rozlišovaní farieb okom, môže začať rozlišovať intenzity farieb.

Dieťa sa učí zoraďovať farby od najtmavšieho po najsvetlejší odtieň.

Na spoznávanie farieb sa dá využiť krásne tzv. TROJKROKOVÁ METÓDA.

Používanie tejto metódy je úžasné v tom, že prostredníctvom nej môžeme krásne zistiť či dieťa niečo ovláda a skutočne rozumie tomu, čo sa učí alebo nie.

Až dovtedy, kým sme sa stretli s touto metódou Márie Montessori, k učeniu farieb sme motivovali naše deti vetami typu: “To je červená, to je žltá, to je zelená…” a za tým nasledovala otázka: “Aká je to farba?” …v nádeji, že budeme počuť správnu odpoveď, no tá neprichádzala.

Dovolím si myslieť, že veľakrát sa téma farieb uzavrie doma s tým, že asi to naše dieťa ešte nezaujíma, že som si len ja myslela, že dieťa prejavilo záujem o učenie sa farieb alebo že je ešte dieťa malé na učenie farieb, alebo dokonca, že je toho na neho priveľa. A pritom sme v učení farieb len nezapojili druhý stupeň metódy.

  1. stupeň: “To je zelená” - ukážeme na zelenú
  2. stupeň: “Ukáž mi zelenú” - dieťa ukáže na farbu
  3. stupeň: “Aká je to farba?” - dieťa pomenuje farbu

Dôležité je dodržať zásadu, že ak dieťatko v druhej fáze neukáže farbu správne, nehodnotíme ho a nehovoríme vety typu: “Nie”, “To nie je správne”… vrátime sa len ku prvému stupňu: “Tu je zelená”.

V prípade, ak sa už dieťa nemýli, môžeme mu klásť otázky typu: “Aká je to farba?”, čím zisťujeme či dokáže farbu správne pomenovať.

Učenie ide podstatne ľahšie, ak ho prepájame s hrou a konkrétnou pomôckou, ktorú dieťa dôverne pozná. Môže ňou byť, napríklad, náš KVIETOK na spoznávanie farieb (https://www.montoy.sk/kvietok-triedenie-farieb). Je komplexnou pomôckou, ktorá obsahuje všetky farby a ich tmavý a bledý odtieň. Používaním Kvietka si dieťa prioritne previčuje triedenie farieb. Jeho úlohou je priradiť správnu farebnú guľôčku do správneho farebného otvoru.


POSTUPNOSŤ PRI PRACOVANÍ S KVIETKOM:

1. STUPEŇ:

V úvode, ak ešte detičky nedokážu pracovať s klieštikmi a lyžičkou, tak môžu guľôčky priradovať do farebných otvorov a, naopak, povyberať ich naspäť rukou. Okrem vizuálneho vnímania farieb môžu takto trénovať aj trojprstový úchop.

2. STUPEŇ:

Dieťa má pomocou kliešťov guľôčky najkôr vložiť zo stredovej misky Kvietka do farebných otvorov a následne guľôčky vybrať a preniesť ich klieštikmi naspäť.

3. STUPEŇ:

Dieťa vloží guľôčky do farebných otvorov pomocou lyžičky a klieštikmi ich vyberie naspäť do stredovej misky Kvietka.

4. STUPEŇ:

Keď má dieťa zvládnuté párovanie farieb vizuálne, nie ešte verbálne, tak zamiešame guľôčky NEsprávne a úlohou dieťatka je uložiť ich správne.


A takto sa niekedy spoznávajú farby u nás doma :) :) :)

Želám vám veľa pozitívnej energie a nech sa vám ňou podarí znásobiť pozitívne naladenie vašich detičiek do spoznávania farieb! :)

Monika - baví ma byť mamou! :)